A S.C. ILEX TRADING S.R.L. Személyes Adatok Feldolgozását felügyelő Országos Igazgatóság által bejegyzett operátor. A S.C. ILEX TRADIG S.R.L. garantálja a saját informatikai rendszerében kezelt és továbbított adatok biztonságát és bizalmas jellegét. Ezen adatokat a S.C. ILEX TRADING S.R.L. kizárólag a kliens előzetes beleegyezése alapján használhatja fel  azzal a céllal, hogy visszajelezze a megrendeléseket, speciális akciókról tájékoztasson, stb. Az adatközlés a S.C. ILEX TRADING S.R.L. felé nem von maga után kötelezettségeket a vásárlóra nézve. Az adatközlést a vásárló bármely körülmények között megtagadhatja vagy díjmentesen kérheti adatainak törlését az adatbázisból. Bármely ilyen irányú kérést az adatbázisból történő törlés tekintetében a felhasználó dátummal és aláírással ellátva e-mailen továbbít az office@ilexgold.com címre, vagy a S.C. ILEX TRADING S.R.L. postai címére: Nagyvárad, Rozmariului u. 26. sz. 

Az adatok biztonsága

A S.C. ILEX TRADING S.R.L. köteles az adatokat kizárólag a közvetlen marketing kezelő felé továbbítani. Ugyanakkor a személyes adatokat köteles a hatóságok kérésére rendelkezésre bocsátani a kereskedelmi tranzakciók vizsgálata, vagy egyéb, az érvényes jogszabályok alapján történő hatósági ellenőrzés céljából.

A személyes adatoknak a www.ilexgold.com oldal által elektronikus formában történő továbbításának módja miatt a S.C. ILEX TRADING S.R.L. nem tehető felelőssé az adatok elvesztése vagy illetéktelen személyek által, lehallgató programok vagy felszerelés felhasználásával történő eltulajdonítása miatt. A felhasználó jelzésére a S.C. ILEX TRADING S.R.L.  megteszi a szükséges lépéseket és a probléma megoldására alkalmas hatóságok rendelkezésére bocsátja a szükséges adatokat. 

A S.C. ILEX TRADING S.R.L. által szolgáltatott információk az érvényes jogszabályok értelmében kizárólag arra a célra használhatók amelyre tulajdonosuk azokat megosztotta (rendelés, a személyzetnek küldött üzenet, feliratkozás hírlevélre, stb.). A S.C. ILEX TRADING S.R.L. nem szolgáltatja ki kliensei e-mail adatait harmadik fél felé, nem használ spam-eket és nem hozza nyilvánosságra kliensei adatait azok előzetes beleegyezése nélkül.

Jogok tiszteletben tartása

A S.C. ILEX TRADING S.R.L. felelősséget vállal a 677/2001. sz., a személyes adatok feldolgozásáról és szabad kezeléséről szóló Törvény által biztosított jogok tiszteletben tartásáért, az Elektronikus Kereskedelemről szóló 365/2002. sz. Törvény betartásáért, a 130/2000. sz. a táv viszonylatban kötött szerződések fogyasztóvédelméről szóló Rendeletben és utólagos módosításaiban foglaltak betartásáért. Ezen jogok közé tartoznak az alábbiak (a felsorolás nem korlátozó jellegű):

A felhasználó joga arra, hogy díj mentesen visszaigazolást kérjen a S.C. ILEX TRADING S.R.L.-től  a személyes adatok felhasználásáról vagy nem felhasználásáról 

A felhasználó joga arra, hogy díj mentesen kérje a S.C. ILEX TRADING S.R.L.-t azon adatok kijavítását, frissítését, blokkolását vagy törlését amelyek nem a 677/2001.sz. Törvény előírásainak megfelelően kerültek feldolgozásra

A felhasználó joga arra, hogy díj mentesen kérje a S.C. ILEX TRADING S.R.L.-t, hogy felfüggessze adatai feldolgozását

A felhasználó joga arra, hogy kérje, hogy a S.C. ILEX TRADING S.R.L. szűntesse be az akciós üzenetek küldését.

Bármely ilyen irányú kérést az adatbázisból történő törlés tekintetében a felhasználó dátummal és aláírással ellátva e-mailen továbbít az office@ilexgold.com címre, vagy a S.C. ILEX TRADING S.R.L. postai címére: Nagyvárad, Rozmariului u. 26. sz.

A  www.ilexgold.com lépéseket tesz az adatvesztés, adatmódosítás megakadályozása és az adatok hibás  felhasználásának megakadályozása érdekében.  

Minden a www.ilexgold.com adatbázisába történő belépési kísérlet, beleértve  az illetéktelen belépési szándékot is, tárolásra kerül egy belépési naplóban. Ezen mappák teszik lehetővé, hogy a S.C. ILEX TRADING S.R.L. azonosítani tudja azon személyeket akik illetéktelenül fértek hozzá személyes adatokhoz, és továbbítsa ezen információkat az illetékes hatóságok felé. Bármely, a felhasználók személyes adatainak lekérésére, az oldal tartalmának módosítására, a www.ilexgold.com által használt szerverek működésébe történő beavatkozásra irányuló próbálkozás,  a www.ilexgold.com weboldalon csalásnak minősül és bűnügyi nyomozást von maga után.